SWEPELAGO AB – INTEGRITETSPOLICY

Vi på SwePelago AB vårdar ansvarsfullt dina uppgifter och värnar om din personliga integritet.

I samband med det nya EU-direktivet GDPR (‘the General Data Protection Regulation’) har vi uppdaterat vår integritetspolicy.

1. OM SWEPELAGO AB

1.1

SwePelago AB, org.nr 559094-5688, Gethagsvägen 11, 182 47 ENEBYBERG, (”SwePelago”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1.2

En av SwePelagos grundvärderingar är att vi tar våra kunders integritet på högsta allvar och vi har ett starkt fokus på att våra lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information. Således är det SwePelagos målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till SwePelago angående behandlingen av dina personuppgifter.

1.3

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”) samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

1.4

När du använder SwePelagos tjänster samlar SwePelago in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder SwePelagos tjänster.

1.5

Webbplatsen (definieras nedan) kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför SwePelagos kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att SwePelago inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

2. DEFINITIONER

2.1

I den här integritetspolicyn används följande definitioner: ”Partners” är bolag som godkänts av SwePelago och som har ingått samarbete med oss för att vi ska sälja och tillhandahålla produkter och tjänster ur deras sortiment och serviceutbud. ”Webbplatsen” omfattar webbplatsen www.swepelago.se och därtill hörande sidor och underdomäner.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL?

3.1

Personuppgifter som lämnas av kund i samband med ingående av avtal, behandlas för att SwePelago skall kunna fullfölja ingånget avtal om tillhandahållande av produkter och tjänster och för administration och fakturering av dessa samt för att SwePelago ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt svensk lag.

3.2

Utöver personuppgiftsbehandlingen för ovan angivna ändamål kan SwePelago komma att använda personuppgifterna för utskick av information, nyhetsbrev och direktmarknadsföring. Beträffande de två senare av dessa förutsätts dock i vissa fall att du har samtyckt till, eller inte motsatt dig, behandlingen.

3.3

De personuppgifter som SwePelago samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta: namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress och ev personnummer. faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med ingånget avtal; användarnamn och lösenord till ditt användarkonto; köp-, betal- och orderhistorik; annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; IP-adress; och uppgifter som lämnas vid supportärende.

4. RÄTTSLIG GRUND

4.1

Enligt Dataskyddsförordningen krävs rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.

Samtycke: Direktmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick.

Fullgörelse av avtal: Tillhandahållande, administration och fakturering av produkter och tjänster. Viktig information, som t. ex uppdateringar eller förändringar i systemet

Rättslig skyldighet: Fakturaunderlag sparas i enlighet med gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att SwePelago ska kunna informera, tillhandahålla, genomföra, och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom utskick av frågeformulär eller informationsbrev.